Století relativity Muzeum umění
28 zastavení · 01:12:04
i O muzeu (text) 0 Uvítání › 1 Doznívání tradic › 2 Český kubismus (10. −30. léta 20. století) › 3 Expresionismus a kuboexpresionismus (10.−20. léta 20. století) › 4 Autonomní svět abstrakce (20.−30. léta 20. století) › 5 Surrealistické tendence (30.−40. léta 20. století) › 6 Moderní krajina (10.−40. léta 20. století) › 7 Civilistní poetika (40. léta 20. století) › 8 Solitéři (50. léta 20. století) › 9 Doznívání surrealismu, gestická a strukturální abstrakce (50. léta 20. století) › 10 Písmo a obraz, vizuální poezie (60.–80. léta 20. století) › 11 Geometrické struktury, op art, kinetismus (60.–70. léta 20. století) › 12 Neokonstruktivní tendence, systémové umění, konkretismus, nová geometrie a osobní programy (60.–80. léta 20. století) › 13 Akční umění, utopické vize, konceptuální přístupy (60.–80. léta 20. století) › 14 Nová figurace, česká groteska, existenciální figurace (60.–80. léta 20. století) › 15 Postmoderní přístupy (80. léta 20. století) › 16 Umění 90. let 20. století › 17 STORYTELLING - Teaser/Upoutávka › 18 STORYTELLING - Vítejte ve 20. století › 19 STORYTELLING - Stesk Odysseův › 20 STORYTELLING - Svědek › 21 STORYTELLING - Postava Zátiší › 22 STORYTELLING - Přemisťování – Úsporné bydlení II… › 23 STORYTELLING - Dialog › 24 STORYTELLING - Prostorový objekt II. › 25 STORYTELLING - Linie 56 › 26 STORYTELLING - Tóny klinické smrti › 27 STORYTELLING - Amor a Psyche › Další výstavy ›