Wiek względności Muzeum sztuki
17 postojów · 37:48 min
i O Muzeum (tekst) 0 Witamy › 1 Schyłek tradycji › 2 Czeski kubizm (10 - -30. lata XX wieku) › 3 Ekspresjonizm i ekspresjonizm kubistyczny (10. i 20. lata XX wieku) › 4 Autonomiczny świat abstrakcji (20. - 30. lata XX wieku) › 5 Tendencje surrealistyczne (lata 30. i 40. XX wieku) › 6 Nowoczesny krajobraz (10. - 40. lata XX wieku) › 7 Poetyka cywilistyczna (lata 40. XX wieku) › 8 Artyści „soliterzy” (50. lata XX. wieku) › 9 Schyłek surrealizmu, abstrakcja gestyczna i strukturalna (lata 50. XX wieku) › 10 Pismo i malarstwo, poezja wizualna (lata 60. i 80. XX wieku) › 11 Struktury geometryczne, op art, kinetyzm (lata 60. i 70. XX wieku) › 12 Neokonstruktywne tendencje, sztuka systemowa, konkretyzm, nowa geometria i programy osobiste (lata 60. - 80. XX w.) › 13 Sztuka akcji, wizje utopijne, podejście koncepcyjne (lata 60. i 80. XX wieku) › 14 Nowa figuracja, czeska groteska, figuracja egzystencjalna (60.-80. lat XX wieku) › 15 Podejścia postmodernistyczne (lata 80. XX wieku) › 16 Sztuka lat 90. XX wieku › Kolejne wystawy ›