Ke slávě a chvále Arcidiecézní muzeum
36 zastavení · 48:17 min
i O muzeu (text) 1 Přivítání - Kočárovna, kočár biskupa Ferdinanda Julia Troyera › 2 Slavnostní vjezd kardinála Troyera do Olomouce › 3 Klenotnice, Monstrance Zlaté slunce Moravy › 4 Klenotnice - relikviář sv. Eustacha › 5 Nové sklepení, Olomoucký hrad › 6 Nové sklepení, románské období a raná gotika › 7 Nové sklepení, Kristus Spasitel › 8 Nová síň, umění vrcholné gotiky › 9 Nová síň, Šternberská Madona › 10 Nová síň, Křivákova Pieta › 11 Nová síň, Retábl sv. Jakuba › 12 Křížová chodba › 13 Kaple sv. Jana Křtitele › 14 Kaple, Olivetská hora › 15 Románský biskupský palác › 16 Biskupský palác, románská okna › 17 Stará jídelna, Mystické zasnoubení sv. Kateřiny › 18 Klenotnice II › 19 Obrazárna › 20 Obrazárna, Madona se zvířaty › 21 Obrazárna, Madona s rouškou › 22 Erbovní sál › 23 Erbovní sál – Kabinet slonoviny a uměleckého řemesla › 24 Erbovní sál – Kristus pod křížem (momentálně v péči restaurátora) › 25 Martův sál › 26 Martův sál – Umučení sv. Vavřince › 27 Martův sál – sv. Pavlína a sv. Barbora › 28 Jupiterův sál › 29 Jupiterův sál – Panna Maria s Ježíškem › 30 Neptunův sál › 31 Neptunův sál – Sv. Anna Samotřetí › 32 Neptunův sál – Bičovaný Kristus › 33 Schodišťová hala – sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem › 34 Hudba v olomoucké arcidiecézi › 35 Kaple sv. Barbory › 36 Krvavá pavlač › Další výstavy ›